Návod na měření kožních řas pro stanovení FFMI a MAMC

Tento návod byl vytvořen ve spolupráci Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Ve zkrácené formě lze stáhout i jako 1stránkové PDF vhodné pro tisk (1,4 MB).

K uvedené problematice doporučujeme i následující dokumenty:

 • Kopecký M, Krejčovský L, Švarc M. Antropometrický instrumentář a metodika meření antropometrických parametrů. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3613-5 ( PDF soubor, 8,6 MB)
 • Návod na kalibraci a použití přístroje Kaliper Best K-501 ( PDF soubor, 1 MB)

Vyšetření 1

 1. Před měřením kožních řas je nezbytné srozumitelné poučení pacienta o způsobu měření.

Vyšetření 2

 1. Pohled na kalibrovatelný metalický kaliper české výroby...

Vyšetření 3

 1. ...a na jeho správné držení v ruce osoby provádějící měření.

Vyšetření 5

 1. Měření kožní řasy v oblasti středu bicepsu dominantní končetiny (u praváků pravé a u leváků levé), měření provádíme třikrát a zapisujeme do protokolu.

Vyšetření 5

 1. Měření kožní řasy v oblasti středu tricepsu dominantní končetiny (rovněž provádíme třikrát po sobě, výsledky zapisujeme).
 1. Měření v oblasti subskapulární kožní řasy na dominantní straně (i zde měříme třikrát a zapisujeme výsledky).

Vyšetření 7

 1. Měření v oblasti suprailické kožní řasy na dominantní straně (měříme třikrát).

Vyšetření 8

 1. Měření kožní řasy v oblasti tricepsu nedominantní končetiny (rovněž toto měření provádíme třikrát).

Vyšetření 9

 1. Měření obvodu paže na nedominantní straně (měříme jen jednou).

Vyšetření 10

 1. Uložení dat do PC (buď do složky nemocného v registru CHOPN, nebo u osob mimo registr lze provést kalkulaci pomocí interaktivního formuláře). Kromě změřených hodnot (výše) je pro analýzu nezbytné zadání základních demografických dat (věk a pohlaví) a ověřených údajů o výšce a hmotnosti (pozor, muži mají tendenci nadhodnocovat svoji výšku a ženy redukovat svoji váhu, je tedy nutné měření před kaliperací či před funkčním vyšetřením plic).