Stanovení a hodnocení FFMI a MAMC u CHOPN, měření kožních řas

U pacientů s CHOPN dochází vedle snížení plicních funkcí k systémovým komplikacím jako malnutrice a kachexie, se kterými souvisí další komorbidity jako deplece svaloviny, osteoporóza, diabetes mellitus aj. Deplece svaloviny je považována za lepší prediktor mortality než samotné BMI (Rutten et al., 2010). Zároveň ji lze využít k hodnocení stavu svaloviny před a po plicní rehabilitaci. Její míru je možné vyjádřit pomocí FFMI. K jejímu ustanovení lze využít metodu kaliperace (měření síly kožních řas), která se ukázala v porovnání s DEXA jako nejpřesnější (Hronek et al., 2013).

Po změření 4 kožních řas se výpočet hustoty těla provede pomocí rovnice Durnina a Womersleyho (Durnin and Womersley, 1974). Predikce množství tukové hmoty (FM) a netučné hmoty (FFM) se vypočte pomocí Siriho rovnice (Siri, 1961). Index netučné hmoty (FFMI) je podílem FFM ke čtverci výšky v kg/m2.

Hodnocení stavu svalových rezerv organismu a úbytku svalstva, lze použít také stanovení středního obvodu svalstva paže (MAMC) na nedominantní straně těla, která vychází z měření obvodu ve středu paže a síly kožní řasy nad jejím tricepsem (Hronek, 2011).

Tabulka 1. Hodnocení stavu pacienta dle FFMI a BMI

FFMI

BMI

< 21

21-25

25-30

> 30

♂ <16; ♀ <15

kachexie

svalová atrofie

 svalová atrofie

nemožné

♂ >16; ♀ >15

podváha

norma

nadváha

obezita

(dle Schols, 2009)

Tabulka 2. Hodnocení úbytku svaloviny dle MAMC

  Stav
Fyziologický Úbytek svaloviny Výrazný úbytek svaloviny
% standardu 100 90 80 70 60 50 40
MAMC 25,5 23,0 20,0 18,0 15,0 12,5 10,0
23,0 21,0 18,5 16,0 14,0 11,5 9,0

(dle Hronek, 2011)

Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
UK, Faf a FN v Hradci Králové


Pohlaví žena muž
Věk
Výška
Váha
Pozn.: Dominantní strana znamená pravá u praváků a nedominantní strana znamená levá u praváků (u leváků naopak)
Biceps na dominantní straně
Kožní řasa nad bicepsem na dominantní straně - 1 (mm)
Kožní řasa nad bicepsem na dominantní straně - 2 (mm)
Kožní řasa nad bicepsem na dominantní straně - 3 (mm)
Kožní řasa nad bicepsem na dominantní straně - průměr (mm)  
Triceps na dominantní straně
Kožní řasa nad tricepsem na dominantní straně - 1 (mm)
Kožní řasa nad tricepsem na dominantní straně - 2 (mm)
Kožní řasa nad tricepsem na dominantní straně - 3 (mm)
Kožní řasa nad tricepsem na dominantní straně - průměr (mm)  
Subskapulární kožní řasa na dominantní straně
Subskapulární kožní řasa na dominantní straně - 1 (mm)
Subskapulární kožní řasa na dominantní straně - 2 (mm)
Subskapulární kožní řasa na dominantní straně - 3 (mm)
Subskapulární kožní řasa na dominantní straně - průměr (mm)  
Suprailická kožní řasa na dominantní straně
Suprailická kožní řasa na dominantní straně - 1 (mm)
Suprailická kožní řasa na dominantní straně - 2 (mm)
Suprailická kožní řasa na dominantní straně - 3 (mm)
Suprailická kožní řasa na dominantní straně - průměr (mm)  
Triceps na nedominantní straně
Kožní řasa nad tricepsem na nedominantní straně - 1 (mm)
Kožní řasa nad tricepsem na nedominantní straně - 2 (mm)
Kožní řasa nad tricepsem na nedominantní straně - 3 (mm)
Kožní řasa nad tricepsem na nedominantní straně - průměr (mm)  
Paže na nedominantní straně
Obvod paže na nedominantní straně (cm)
Kalkulovaná kaliperace
% FM dle Siri  
Kg FM dle Siri  
kg FFM dle Siri  
FFMI  
FMI  
Střední obvod paže (cm)  
 

Literatura

Durnin JVGA, Womersley J. Body fat assessed from the total body density and its estimation from skinfold thickness: measurements on 481 men and women aged from 16 to 72 years. British Journal of Nutrition, 1974; 32(1): 77-97.

Hronek M, Kovarik M, Aimova P, Koblizek V, Pavlikova L, Salajka F, Zadak Z. Skinfold Anthropometry – The Accurate Method for Fat Free Mass Measurement in COPD. COPD, 2013; 10(5): 597-603. doi:10.3109/15412555.2013.781151

Rutten EP, Spruit MA, Wouters EF. Critical view on diagnosing muscle wasting by single-frequency bio-electrical impedance in COPD. Respiratory Medicine, 2010; 104(1): 91-8.

Schols A. Nutritional Assessment and Support. In: Hodgkin JE, Celli BR, Connors GL (eds.). Pulmonary Rehabilitation, Guidelines to Success 2009.

Siri WE. Body composition from fluid space and density. Brozek J, Hanschel A (eds.). Techniques for measuring body composition (pp. 223-244). Washington, DC: National Academy of Science. 1961.