Garance

Projekt CHOPN je po odborné stránce garantován Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. Technolologické a analytické zázemí a management projektu poskytuje Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity v Brně. V případě dotazů nebo zájmu o projekt CHOPN kontaktujte prosím management projektu nebo helpdesk.