Podpora projektu

Projekt CHOPN je v současné době podporován dary následujících společností:

V minulých letech byl projekt podporován výzkumnými granty a dary následujících společností:

Projekt CHOPN byl podporován grantem Ministerstva zdravotnictví ČR č. 15/14/NAP „Sledování výskytu deficitu alfa 1 antitrypsinu u pacientů s těžkou formou CHOPN” a grantem Ministerstva zdravotnictví ČR č. 5/15/NAP „Diagnostika bronchogenního karcinomu u nemocných s těžkou formou CHOPN pomocí výpočetní tomografie”.