Výsledky projektu a významné publikace

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., poskytuje účastníkům a partnerům projektu pravidelné reporty analyzující aktuální stav registru s výsledky diagnostiky a léčby. Tyto analýzy slouží jak pro průběžné sledování stavu projektu, tak i jako podklady pro odborné publikace v odborných médiích a konferenční příspěvky. Veškeré analytické výstupy podléhají schválení odborné rady projektu CHOPN. Výsledky projektu CHOPN byly dosud prezentovány v rámci následujících odborných sdělení.

Články v odborných časopisech

Konferenční příspěvky


Další významné publikace