Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN

Registr České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Registr CHOPN je neintervenční multicentrická observační, prospektivní databáze zaměřená na sběr a analyzování dat o reálném stavu mortality a morbidity v neselektované skupině nemocných s CHOPN. Sledování probíhá v rámci běžných klinických kontrol a retrospektivním dohledávání dat v dokumentaci a jejich následným zápisem do registru.

Primární cíl

Sledování reálné mortality a morbidity (výskyt AE CHOPN, akutních non-CHOPN respiračních příhod, akutních non-respiračních příhod, výskyt všech malignit, výskyt všech projevů ICHS – algická, městnavá a arytmická forma) v neselektované skupině nemocných s CHOPN.

Sekundární cíle

Sledování deklinace plicních funkcí (zejména postBDT FEV1 a TLCO), sledování deklinace cvičební kapacity (6MWD), symptomů (mMRC a CAT) a kvality života (SGRQ) v čase.

Analýza rozdílů mezi sledovanými parametry u osob s různými variantami (fenotypy) CHOPN.

Krátký film o projektu CHOPN; publikováno jako součást odborného článku „Novotná et al. Czech multicenter research database of severe COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2014, 9: 1265-1274”.

UPOZORNĚNÍ: Sběr dat týkajících se dotazníku MMAS-4 byl ukončen k 30. 9. 2018.

Východiska projektu

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN, COPD) je závažné onemocnění, jehož hlavním rysem je bronchiální obstrukce (omezený průtok vzduchu v průduškách), která není plně reverzibilní a vzniká na podkladě abnormální zánětlivé reakce na škodlivé látky a plyny ve vdechovaném vzduchu. Postihuje horní cesty dýchací, periferní průdušky (obstrukční bronchiolotida), plicní parenchym (emfyzém) a plicní cévy (rozvoj plicní hypertenze). Zde se rozvíjí povětšinou neutrofilní typ zánětu se všemi jeho negativními projevy (opakované poškození, reparace, fibroprodukce).

Vývoj tohoto onemocnění je velmi pomalý (desítky let), plíživý a zdánlivě nenápadný. Prognóza nemocných je závažná – CHOPN je frekventovanou příčinou morbidity a mortality. Aktuální česká data zahrnující tyto ukazatele v heterogenní populaci osob s CHOPN chybí.